July 14, 2024

Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής

Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής

ΟΛΟΙ στο μεγάλο Λαϊκό Συλλαλητήριο – Δεν ανεχόμαστε την πολιτική που αφήνει πίσω της στάχτη

ÐõñïóâÝóôçò âïçèÜåé óôçí êáôÜóâåóç ôçò ðõñêáãéÜò ðïõ åêäçëþèçêå óôçí ðåñéï÷Þ ÐëÜêá Áëåîáíäñïýðïëçò, Ôñßôç 23 Áõãïýóôïõ 2011. Óôï ÷þñï âñßóêïíôáé ìåãÜëåò äõíÜìåéò, ôïõ óôñáôïý, ôçò ðõñïóâåóôéêÞò, åíþ êëÞèçêáí íá âïçèÞóïõí êáé åíáÝñéá ìÝóá (ðõñïóâåóôéêÜ åëéêüðôåñá êáé áåñïðëÜíá). ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÁËÅÎÏÕÄÇÓ

 

 Παρασκευή 25/8 στις 7:30 μ.μ. στη Πλ. Συντάγματος

Απαιτούμε από την κυβέρνηση τώρα να στείλει στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας όλα τα αναγκαία μέσα για να σταματήσει η φωτιά. Να αξιοποιηθεί ότι υποδομή υπάρχει, πτητικά και επίγεια μέσα για να σωθεί ότι έχει απομείνει.

Τρεις μέρες τώρα οι φωτιές καίνε σε μια σειρά περιοχές της Αττικής. Η προσπάθεια των πυροσβεστών και των εθελοντών είναι τιτάνια αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις τεράστιες ελλείψεις κρατικής μέριμνας, χρηματοδότησης, υποδομών, μέτρων αντιπυρικής προστασίας και δασοπυρόσβεσης.

Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράσταση σε όσους, κινδύνεψαν και είδαν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται, σε όσους συναδέλφους είδαν τις μικροεπιχειρήσεις τους να γίνονται στάχτη.

Δεν ανεχόμαστε άλλο αυτή την πολιτική που αφήνει πίσω της στάχτη.

Ως εδώ!

Το νέο έγκλημα ήταν προδιαγεγραμμένο. Η επανάληψη παρόμοιων φαινομένων τα τελευταία χρόνια αναδεικνύει τις διαχρονικές εγκληματικές ευθύνες κυβερνήσεων, περιφερειών και δημοτικών αρχών που επισκέπτονται το “χώρο του εγκλήματος”, χύνοντας κροκοδείλια δάκρυα, καλυπτόμενοι πίσω από τα «ακραία καιρικά φαινόμενα» και την «κλιματική αλλαγή». Καμία κυβέρνηση δε φρόντισε  να γίνουν τα αναγκαία έργα δασικής προστασίας και ανάσχεσης δασικών πυρκαγιών. Ούτε καν, στον τελευταίο δασικό «πνεύμονα» της Αττικής, την Πάρνηθα. Αυτά τα έργα κατά βάση δεν θεωρούνται επιλέξιμα όπως τα έργα που έχουν ανταποδοτική χρήση.

Τα λόγια τους είναι πρόκληση! Ο προϋπολογισμός που τρέχει δεν καλύπτει ούτε τα βασικά για τις ανάγκες της δασοπροστασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πυροσβεστική υπηρεσία εκτίμησε τις ανάγκες στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Από τον προϋπολογισμό έλαβε περίπου 1 εκατομμύριο! Επίσης στην πυροσβεστική υπηρεσία υπάρχουν 4.500 κενές θέσεις, ενώ καλά κρατεί το σύστημα των εποχικών υπαλλήλων που επιστρατεύονται για να καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Δηλώνουμε στη κυβέρνηση! Δε θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια ενώ άνθρωποι, καίγονται. Δε θα κοιτάμε απαθείς τα σπίτια μας, τους επαγγελματικούς μας χώρους, τις περιουσίες μας να γίνονται στάχτη και τις περιοχές που ζούμε να μετατρέπονται σε κρανίου τόπο.

Δυναμώνουμε τη λαϊκή κινητοποίηση και την αλληλεγγύη

για να σώσουμε ότι σώζεται

Βάζουμε εμπόδια στην πολιτική που μας καταστρέφει, που βάζει σε κίνδυνο τις ζωές μας, τις ζωές των οικογενειών μας. οργανώνουμε τον αγώνα μας. Διεκδικούμε όσα δικαιούμαστε, για ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας.

Καλούμε τα Σωματεία, τους Συλλόγους και τις Ενώσεις των Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων, Αυτοκινητιστών, κάθε συνάδελφο να πρωτοστατήσει σε αυτόν τον αγώνα.

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 7:30 μ.μ. ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ