May 21, 2024

Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής

Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής

Εδώ και τώρα μέτρα προστασίας για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές.

ÐõñïóâÝóôçò âïçèÜåé óôçí êáôÜóâåóç ôçò ðõñêáãéÜò ðïõ åêäçëþèçêå óôçí ðåñéï÷Þ ÐëÜêá Áëåîáíäñïýðïëçò, Ôñßôç 23 Áõãïýóôïõ 2011. Óôï ÷þñï âñßóêïíôáé ìåãÜëåò äõíÜìåéò, ôïõ óôñáôïý, ôçò ðõñïóâåóôéêÞò, åíþ êëÞèçêáí íá âïçèÞóïõí êáé åíáÝñéá ìÝóá (ðõñïóâåóôéêÜ åëéêüðôåñá êáé áåñïðëÜíá). ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÁËÅÎÏÕÄÇÓ

Δελτίο τύπου

Να παρθούν εδώ και τώρα μέτρα προστασίας για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές.

Οι πυρκαγιές συνεχίζουν να κατακαίνε στην Αττική και σε άλλες περιοχές σε  ολόκληρη την Ελλάδα. Οι προσπάθειες των πυροσβεστών και των εθελοντών είναι τιτάνια αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις τεράστιες ελλείψεις κρατικής μέριμνας, υποδομών, μέτρων αντιπυρικής προστασίας και δασοπυρόσβεσης. Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράσταση σε όσους, κινδύνεψαν και είδαν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται.

Το νέο έγκλημα ήταν προδιαγεγραμμένο. Η επανάληψη παρόμοιων φαινομένων τα τελευταία χρόνια αναδεικνύει τις διαχρονικές εγκληματικές ευθύνες κυβερνήσεων, περιφερειών και δημοτικών αρχών που επισκέπτονται το “χώρο του εγκλήματος”, χύνοντας κροκοδείλια δάκρυα, καλυπτόμενοι πίσω από τα «ακραία καιρικά φαινόμενα», την «κλιματική αλλαγή» και την πολύ φορεμένη «ατομική ευθύνη».

Τα λόγια τους είναι πρόκληση! Ο προϋπολογισμός που τρέχει δεν καλύπτει ούτε τα βασικά για τις ανάγκες της δασοπροστασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πυροσβεστική υπηρεσία εκτίμησε τις ανάγκες της γύρω στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Από τον προϋπολογισμό που εκτελείται έλαβε μόλις 1,7 εκατομμύρια. Επίσης στην πυροσβεστική υπηρεσία υπάρχουν 4.000 κενές θέσεις, ενώ καλά κρατεί το σύστημα των εποχικών υπαλλήλων που επιστρατεύονται για να καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Όλα αυτά τα χρόνια οι κυβερνήσεις και οι Περιφερειακές Διοικήσεις δεν φρόντισαν να γίνουν τα αναγκαία έργα δασικής προστασίας και ανάσχεσης δασικών πυρκαγιών. Ούτε καν, στον τελευταίο δασικό «πνεύμονα» της Αττικής, την Πάρνηθα.

Αυτά τα έργα κατά βάση δεν θεωρούνται επιλέξιμα όπως τα έργα που έχουν ανταποδοτική χρήση. Οι αυτοκινητόδρομοι, με τα διόδια που φέρνουν κέρδος στους μονοπωλιακούς ομίλους,  περατώνονται σε χρόνο μηδέν, για να μπουν ανεμογεννήτριες, «κόβονται» δρόμοι στο πιο απόκρημνα σημεία μέσα σε λίγες εβδομάδες!

Για να βάλουμε εμπόδια στην πολιτική που μας καταστρέφει, που βάζει σε κίνδυνο τις ζωές μας, τις ζωές των οικογενειών μας, είναι αναγκαία η οργάνωση του αγώνα μας, για να διεκδικήσουμε όσα δικαιούμαστε, για ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας.

Απαιτούμε:

  • Χωρίς καμιά καθυστέρηση να παρθούν άμεσα μέτρα, να διατεθούν όλα τα μέσα και να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες στη μάχη για την κατάσβεση των πυρκαγιών.
  • Άμεση αποκατάσταση των τεράστιων καταστροφών στις υποδομές. Μέτρα άμεσης ανακούφισης των λαϊκών οικογενειών που χτυπήθηκαν από τις πλημμύρες. Μέτρα ενίσχυσης για την αποκατάσταση των ζημιών σε σπίτια και επαγγελματικές εγκαταστάσεις.
  • Αναστολή κάθε είδους υποχρεώσεων σε εφορία, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, δήμους, κλπ των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών – εμπόρων – βιοτεχνών στις κατεστραμμένες περιοχές.
  • Άμεσα να εξασφαλιστεί η ρευματοδότηση και η υδροδότηση σε όλες τις κατοικίες και τους επαγγελματικούς χώρους που σώζονται, να ορίσει η Περιφέρεια κλιμάκια τεχνικών που θα αναλάβουν τη διαδικασία ελέγχων των εγκαταστάσεων.
  • Χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους συναδέλφους που θα κλείσουν αναγκαστικά τις μικροεπιχειρήσεις τους.
  • Άμεση αποζημίωση στο σύνολο της καταστροφής που έχουν υποστεί σπίτια και μικρές επιχειρήσεις και να παρθούν μέτρα ανακούφισης για τους πληγέντες